صفحه اول فروشگاه

کتاب نقشه سیستم انژکتوری تمامی محصولات ایران خودرو

ایران خودرو سیستم انژکتور برق و الکترونیک خودرو پکیج آموزشی دیجیتال خودرو کتاب نقشه ایران خودرو

کاملترین کتاب نقشه سیستم انژکتوری تمامی محصولات ایران خودرو + هدیه دوره آموزش مجازی نقشه خوانی خودرو

موجود

قیمت : 700,000 تومان + 70,000 تومان مالیات ارزش افزوده = 770,000 تومان

ضمیمه ها و فایل های تکمیلی :
* لینک ضمیمه ها تنها برای کاربرانی که محصول را خریداری کرده اند در دسترس است.
- نقشه سیستم انژکتوری دنا پلاس اکوماکس تک نود ایسیو AECS موتور EF7 پلاس با CVVT دوبل.pdf
- نقشه سیستم انژکتوری پژو پارس PTP BASE ایسیو عظام SB16 موتور XUP.pdf
- نقشه سیستم انژکتوری سورن پلاس مالتی پلکس اکوماکس تک نود کروز ایسیو زیمنس بایفیول موتور EF7.pdf


معرفی کتاب نقشه سیستم انژکتوری تمامی محصولات ایران خودرو


سرفصل های کلی

* محتویات داخل کتاب با جزییات بیشتر هستند.
پژو 206
 • پژو 206 - غیرمالتی پلکس فرانسه - ایسیو ساژم S2000 - موتور TU3 - دریچه گاز سیمی - تیپ 1
 • پژو 206 - فول ماکس فرانسه - ایسیو ساژم S2000 - موتور TU3 - دریچه گاز سیمی - تیپ 2
 • پژو 206 - فول ماکس فرانسه - ایسیو والئو S2000 - موتور TU3 - دریچه گاز سیمی - تیپ 3
 • پژو 206 - فول ماکس فرانسه - ایسیو والئو J34 - تک سوز - موتور TU3 - دریچه گاز برقی
 • پژو 206 - فول ماکس فرانسه - ایسیو والئو J35 - دوگانه سوز - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
 • پژو 206 - فول ماکس فرانسه - ایسیو بوش ME 7.4.4 - موتور TU5 -
 • پژو 206 - فول ماکس فرانسه - ایسیو بوش ME 7.4.5 - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
 • پژو 206 - ماکس فاز صفر- ایسیو زیمنس کروز- موتور TU5 - دریچه گاز سیمی- تک سنسور اکسیژن
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو زیمنس کروز - موتور TU3 - دریچه گاز سیمی - تک سنسور اکسیژن
 • پژو 206 - اکوماکس سازه پویش- ایسیو MAW غرب استیل- دریچه گاز برقی - موتور TU3
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو EASY U - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
 • پژو 206 - اکوماکس کروز- ایسیو MAW غرب استیل - دریچه گاز برقی - موتور TU5
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو زیمنس کروز - موتور TU5 - دریچه گاز سیمی - دو سنسور اکسیژن
 • پژو 206 - اکوماکس سازه پویش - ایسیو SSAT - دریچه گاز سیمی - موتور TU5
 • پژو 206 - اکوماکس سازه پویش - ایسیو بوش ME17 - دریچه گاز برقی - موتور TU5
 • پژو 206 - اکوماکس سازه پویش - ایسیو MAW غرب استیل - دریچه گاز برقی - موتور TU3
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو MAW غرب استیل - دریچه گاز برقی - موتور TU5
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو EASY U - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو EZU - موتور TU3 - دریچه گاز برقی
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو EZU - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
پژو 207
 • پژو 207 - اکوماکس سازه پویش - ایسیو KESENS - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
 • پژو 207 - اکوماکس کروز - ایسیو EASY U - دریچه گاز برقی - موتور TU5
 • پژو 207 - اکوماکس سازه پویش - ایسیو بوش ME17 - دریچه گاز برقی - موتور TU5
 • پژو 207 - اکوماکس کروز - ایسیو EZU - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
 • پژو 207 - اکوماکس زیمنس کروز - ایسیو زیمنس - موتور TU5 - دریچه گاز سیمی
 • پژو 207 - اکوماکس کروز - ایسیو EZU - موتور TU5P
رانا
 • رانا - اکوماکس فاز یک - ایسیو زیمنس کروز - تک سنسور اکسیژن - موتور TU5
 • رانا LX - اکوماکس - ایسیو EASY U - دریچه گاز برقی - دو سنسور اکسیژن - موتور TU5
 • رانا - اکوماکس سازه پویش - ایسیو بوش ME17 - دو سنسور اکسیژن - موتور TU5
 • رانا - اکوماکس سازه پویش - ایسیو SSAT - دریچه گاز سیمی - موتور TU5
 • رانا - اکوماکس کروز - ایسیو کروز - دو سنسور اکسیژن - دریچه گاز سیمی - موتور TU5
 • رانا پلاس - اکوماکس تک نود کروز - ایسیو EZU - موتور TU5P با CVVT - گیربکس دستی 6 دنده
 • رانا پلاس - مالتی پلکس تک نود کروز - ایسیو EZU - موتور TU5
 • رانا پلاس - اکوماکس تک نود کروز - ایسیو EZU - موتور TU5P - گیربکس MT6
پژو 405
 • پژو 405 - ایسیو زیمنس و کروز بنزینی - یورو 2 و 4 - تک سنسور اکسیژن - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو VALEO S2000 بنزینی - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو SSAT بنزینی - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو بوش M7.4.4 - دریچه گاز سیمی- با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - دوگانه سوز - ایسیو بنزین VALEO S2000 - ایسیو گاز SAX 500 - بدون ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو SLX 405 - ایسیو بوش ME7.4.4 - موتور TU5 - دریچه گاز برقی - ABS MANDO
 • پژو SLX 405 - ایسیو بوش ME7.4.4 - موتور TU5 - دریچه گاز برقی - ABS BOSCH
 • پژو SLX 405 - پارس LX - ایسیو کروز - موتور TU5 - دریچه گاز سیمی - تک سنسور اکسیژن - یورو 2 و 4 - با ایموبلایزر
 • پژو 405 و پارس - دوگانه سوز - ایسیو SSAT بایفیول - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 و پارس - ایسیو کروز بنزینی - دریچه گاز سیمی - یورو 4 - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - رله دوبل بهینه - موتور XU7
 • پژو 405 و پارس - ایسیو کروز بایفیول - با شبکه CAN - رله دوبل بهینه - موتور XU7
 • پژو 405 و پارس - ایسیو SSAT بنزینی - یورو 4 - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - موتور XU7
 • پژو SLX 405 - ایسیو بوش ME17 - موتور TU5
 • پژو 405 و پارس - ایسیو SSAT بایفیول - دو سنسور اکسیژن - بدون سنسور کیلومتر - موتور XU7
 • پژو 405 و پارس و سمند - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بنزینی - ایسیو زیمنس گاز - بدون ایموبلایزر - با شبکه CAN - موتور XU7
 • پژو 405 - دوگانه سوز - ایسیو S2000 بنزین - ایسیو OMVL گاز - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو ساژم SL96 - حالت سوئیچ بسته - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو ساژم SL96 - حالت موتور روشن - موتور XU7
 • پژو 405 و پارس - دوگانه سوز - ایسیو S2000 بنزینی - ایسیو لندی رنزو LC02 گاز - موتور XU7
 • پژو SLX 405 و پارس - ایسیو بوش ME7.4.4 - موتور TU5 - دو سنسور اکسیژن - ABS MANDO - پدال گاز 6 سیم
 • پژو 405 و پارس و سمند - ایسیو کروز بایفیول - دو سنسور اکسیژن - بدون سنسور کیلومتر - با شبکه - CAN موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو VALEO S2000 SLC FC5 - بدون ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو ساژم 10LC-S2000 - بدون ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو بوش M7.4.4 - دریچه گاز سیمی - بدون ایمو بلایزر - موتور XU7
پژو پارس
 • پژو پارس - ایسیو زیمنس بنزینی - یورو 2 و 4 - تک سنسور اکسیژن - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو پارس - ایسیو VALEO S2000 - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو پارس - ایسیو بوش M7.4.4 - دریچه گاز سیمی - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو پارس - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو پارس LX - ایسیو بوش ME7.4.4 - موتور TU5 - دریچه گاز برقی - پدال گاز 4 سیم - تک سنسور اکسیژن ABS MANDO
 • پژو پارس LX و SLX 405 - ایسیو زیمنس - موتور TU5 - دریچه گاز سیمی - تک سنسور اکسیژن - با ایموبلایزر - یورو 2 و 4
 • پژو پارس LX - ایسیو بوش ME7.4.4 - موتور TU5 - دریچه گاز برقی - پدال گاز 6 سیم - با ایموبلایزر - یورو 4 - دو سنسور اکسیژن
 • پژو پارس - ایسیو بوش ME7.4.4 - گیربکس اتوماتیک AL4 - موتور TU5
 • پژو پارس و 405 - دوگانه سوز - ایسیو SSAT بایفیول - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو پارس ELX - ایسیو کروز - موتور XUM - با سخنگو - ایموبلایزر CIM - با شبکه CAN - دو سنسور اکسیژن
 • پژو پارس و 405 - ایسیو کروز - با شبکه CAN - رله دوبل بهینه - یورو 4 - دو سنسور اکسیژن - موتور XU7
 • پژو پارس و 405 - دوگانه سوز - ایسیو کروز بایفیول - رله دوبل بهینه - موتور XU7
 • پژو پارس و 405 - ایسیو SSAT - یورو 4 - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - موتور XU7
 • پژو پارس - سیستم برق CEC - ایسیو SSAT - تک سنسور اکسیژن - موتور XU7
 • پژو پارس - دوگانه سوز - ایسیو بایفیول VALEO VB44 - دو سنسور اکسیژن- یورو 4 - موتور XU7
 • پژو پارس - سیستم برق CEC - ایسیو بوش ME17 - موتور TU5 - دو سنسور اکسیژن
 • پژو پارس - سیستم برق CEC - ایسیو بوش ME7.4.4 - گیربکس اتوماتیک AL4 - موتور TU5
 • پژو پارس و 405 - دوگانه سوز - ایسیو SSAT بایفیول - دو سنسور اکسیژن - بدون سنسور کیلومتر - موتور XU7
 • پژو پارس و 405 - دوگانه سوز - ایسیو بنزینی SLC S2000 - ایسیو گاز لندی رنزو LC02 - موتور XU7
 • پژو پارس - اکوماکس کروز - ایسیو کروز - موتور TU5 - دریچه گاز سیمی - دو سنسور اکسیژن - بدون سنسور کیلومتر
 • پژو پارس - اکوماکس کروز - ایسیو کروز - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - بدون سنسور کیلومتر - موتور TU5
 • پژو پارس و SLX 405 - ایسیو بوش ME7.4.4 - موتور TU5 - دو سنسور اکسیژن - دریچه گاز برقی - پدال گاز 6 سیم - ABS MANDO - با سنسور کیلومتر
 • پژو پارس و 405 و سمند - دوگانه سوز - ایسیو کروز بایفیول - دو سنسور اکسیژن - بدون سنسور کیلومتر - موتور XU7
 • پژو پارس ELX - موتور زانتیا - ایسیو بوش MP7.3 - دو سنسور اکسیژن - با پمپ هوای ثانویه
 • پژو پارس و 405 - ایسیو بوش ME7.4.4 - گیربکس اتوماتیک AL4 - موتور TU5 - دریچه گاز برقی - پدال گاز 4 سیم - تک سنسور اکسیژن - با سنسور کیلومتر
 • پژو پارس و 405 - گیربکس اتوماتیک AL4 - ایسیو گیربکس زیمنس - موتور TU5
 • پژو پارس - ایسیو AECS - موتور XUP
 • پژو پارس - اکوماکس تک نود کروز - موتور XUP
 • پژو پارس - ایسیو بوش M7.4.4 - دریچه گاز سیمی - بدون ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو پارس - اکوماکس کروز- ایسیو EZU - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - بدون سنسور کیلومتر - موتور TU5
 • پژو پارس - اکوماکس کروز- ایسیو EASY U - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - بدون سنسور کیلومتر - موتور TU5
 • پژو پارس - سیستم برق CEC - ایسیو بوش ME17 - موتور TU5 - دو سنسور اکسیژن - با گیربکس اتوماتیک
 • پژو پارس - سیستم برق CEC - ایسیو SSAT - تک سنسور اکسیژن - موتور TU5
 • پژو پارس - سیستم برق CEC - ایسیو بوش ME17 - موتور TU5 - دو سنسور اکسیژن
 • پژو پارس سیستم برق معمولی - ایسیو غرب استیل MAW - موتور EURO5 - TU5
 • پژو پارس - CEC - ایسیو SSAT - موتور TU5
روآ
 • روآ سال - ایسیو زیمنس بنزینی - با ایموبلایزر - موتور OHV
 • روا و RD و وانت باردو و پژو 405 - دوگانه سوز - ایسیو S2000 بنزینی - ایسیو گاز لندی رنزو V05 - موتور OHVG - XU7
 • روآ - دوگانه سوز - ایسیو بنزینی زیمنس - ایسیو گاز لندی رنزو LC01 - بدون ایموبلایزر - موتور OHVG
 • روآ - دوگانه سوز - ایسیو بنزینی زیمنس - ایسیو گاز لندی رنزو V05 - موتور OHV - بدون ایموبلایزر
 • روآ و RD - دوگانه سوز - ایسیو بنزینی زیمنس - ایسیو گاز OMVL KIA500 - بدون ایموبلایزر - موتور OHVG
 • روآ سال - دوگانه سوز - ایسیو بنزینی زیمنس - ایسیو گاز زیمنس - موتور OHVG
 • روآ سال - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - موتور OHVG
 • روآ سال - دوگانه سوز - ایسیو بنزین S2000 - ایسیو گاز OMVL RAF04
وانت
 • وانت - دوگانه سوز - ایسیو بنزین S2000 - ایسیو گاز OMVL RAF04 - موتور OHVG
 • وانت آریسان - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - با ایموبلایزر - با شبکه CAN - موتور OHVG
 • پیکان وانت - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بنزینی - ایسیو گاز OMVL KIA500 - با ایموبلایزر - موتور OHVG
 • پیکان وانت - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بنزینی - ایسیو گاز لندی رنزو V05 - با ایموبلایزر - یورو 2 - موتور OHVG
 • پیکان وانت - ایسیو زیمنس بنزینی - یورو 2 - با ایموبلایزر - موتور OHV
 • پیکان وانت - ایسیو زیمنس بنزینی - تک سنسور اکسیژن - با ایموبلایزر - یورو 4 - موتور OHV
 • پیکان وانت - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - یورو 4 - تک سنسور اکسیژن - موتور OHV
سمند و سورن
 • سمند LX - ایسیو زیمنس بنزینی - تک سنسور اکسیژن - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • سمند LX - ایسیو VALEO S2000 بنزینی - تک سنسور اکسیژن - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • سمند LX - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - با ایموبلایزر - تک سنسور اکسیژن - موتور XU7
 • سمند LX - دوگانه سوز - ایسیو بوش ME7.4.9 - موتور EF7 - سنسور اکسیژن 6 سیم - با ایموبلایزر
 • سمند LX - بدون سیستم مالتی پلکس - ایسیو زیمنس بنزینی - موتور EF7 - تک سنسور اکسیژن
 • سمند LX - ماکس فاز صفر - ایسیو زیمنس بنزینی - تک سنسور اکسیژن - موتور XU7
 • سمند LX - ماکس فاز صفر - ایسیو زیمنس بنزینی - تک سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - موتور XU7
 • سمند LX - ماکس فاز صفر - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - موتور EF7 - تک سنسور اکسیژن
 • سمند LX - بدون سیستم مالتی پلکس - ایسیو زیمنس بنزینی - موتور EF7 - یورو 4 - دو سنسور اکسیژن
 • سمند و سمند سورن - اکوماکس کروز - ایسیو زیمنس بنزینی - تک سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - موتور EF7
 • سمند - مالتی پلکس SMS - PTP BASE - دوگانه سوز - ایسیو بوش ME7.4.9 بایفیول - موتور EF7 - سنسور اکسیژن 6 سیم
 • سمند - ایسیو SSAT بنزینی - با سنسور کیلومتر - دو سنسور اکسیژن - یورو 4 - موتور XU7
 • سمند - ایسیو SSAT بنزینی - بدون سنسور کیلومتر - دو سنسور اکسیژن - یورو 4 - موتور XU7
 • سمند LX - ایسیو بوش ME7.4.9 بنزینی - موتور EF7 - سنسور اکسیژن 6 سیم - با ایموبلایزر
 • سمند - ایسیو کروز بنزینی - رله دوبل بهینه - با شبکه CAN - دو سنسور اکسیژن - یورو 4 - موتور XU7
 • سمند - دوگانه سوز - ایسیو کروز بایفیول - رله دوبل بهینه - تک سنسور اکسیژن - موتور XU7
 • سمند سورن توربو شارژر - مالتی پلکس SMS - PTP BASE - ایسیو بوش ME7.4.9 بنزینی - سنسور اکسیژن 6 سیم
 • سورن ELX - اکوماکس کروز - ایسیو EASY U - موتور EF7 - دو سنسور اکسیژن
 • سمند LX - بدون سیستم مالتی پلکس - ایسیو بوش ME17 بنزینی - موتور EF7 - دو سنسور اکسیژن
 • سمند - اکوماکس کروز - دوگانه سوز - ایسیو کروز بایفیول - موتور EF7 - دو سنسور اکسیژن- با شبکه CAN
 • سمند و سمند سورن - اکوماکس کروز - ایسیو کروز بنزینی - موتور EF7 - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN
 • سمند و 405 و پارس - دوگانه سوز - ایسیو کروز بایفیول - دو سنسور اکسیژن - بدون سنسور کیلومتر - با شبکه CAN - موتور XU7
 • سمند - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بنزینی - ایسیو زیمنس گاز - بدون ایموبلایزر - موتور XU7
 • سمند LX - غیرمالتی پلکس - موتور EF7 - ایسیو بوش ME17 -
 • سمند LX - غیرمالتی پلکس - موتور EF7 - ایسیو EASYU -
 • سمند SMS MAX - LX - ایسیو بوش ME17 - بایفیول - موتور EF7
 • سورن و دنا موتور EF7 - ایسیو صقا - اکوماکس تک نود - سازه پویش
 • سورن - اکوماکس کروز - ایسیو EZU - موتور EF7
دنا
 • دنا - مالتی پلکس SMS - PTP BASE - ایسیو بوش ME7.4.9 بنزینی - موتور EF7
 • دنا - اکوماکس کروز - ایسیو بوش ME7.4.9 بنزینی - موتور EF7
 • دنا - مالتی پلکس SMS - CAN BASE - ایسیو بوش ME17
 • دنا - اکوماکس کروز - ایسیو EASY U 2.8 - موتور EF7
 • دنا پلاس - توربو شارژر - مالتی پلکس SMS - PTP BASE - ایسیو بوش ME7.4.9 - سنسور اکسیژن 6 سیم
 • دنا - اکوماکس کروز - ایسیو EZU - موتور EF7
 • دنا - SMS ماکس- ایسیو بوش ME 7.4.9 - موتور EF7
 • دنا - SMS ماکس - ایسیو S2 - موتور EF7
 • دنا اکوماکس تک نود - ایسیو AECS - موتور EF7 - گیربکس دستی - توربوشارژ - با پمپ خلا
 • دنا اکوماکس تک نود - ایسیو AECS - موتور EF7 - گیربکس اتوماتیک - توربوشارژ - با پمپ خلا
 • دنا - SMS ماکس - ایسیو AECS - موتور EF7 - گیربکس اتوماتیک - توربوشارژ - بدون پمپ خلا
تارا
 • تارا - اکوماکس تک نود سازه پویش - ایسیو KESENS - موتور TU5P با CVVT - گیربکس اتوماتیک
 • تارا - اکوماکس تک نود سازه پویش - ایسیو KESENS - موتور TU5P با CVVT - گیربکس دستی
تندر 90
 • تندر 90 - ایسیو زیمنس - دریچه گاز برقی - گیربکس اتوماتیک - موتور K4M-AT
 • تندر 90 - ایسیو زیمنس - دریچه گاز سیمی - گیربکس دستی - موتور K4M-MT
 • تندر 90 - ایسیو زیمنس - دوگانه سوز - ایسیو گاز SAX500
رنو کپچر
 • رنو کپچر
سوزوکی
 • سوزوکی ویتارا - 2000
 • سوزوکی ویتارا - 2400
 • سوزوکی کیزاشی
دانگ فنگ H30 کراس
 • دانگ فنگ H30 کراس - ایسیو بوش ME7.8
 • دانگ فنگ H30 کراس- ایسیو بوش ME7.4.4.1 (در صورتی که شش رقم آخر VIN کمتر از 015982 باشد)
 • دانگ فنگ H30 کراس - ایسیو بوش ME7.4.4.2 (در صورتی که شش رقم آخر VIN بین 015982 و 037670 باشد)
 • دانگ فنگ H30 کراس - ایسیو بوش ME7.4.4.3 (در صورتی که شش رقم آخر VIN بیشتر از 037670 باشد)
هایما
 • هایما S5 توربو شارژر - گیربکس CVT
 • هایما S7 بدون توربو شارژر 2000CC - گیربکس 5 سرعته اتوماتیک هیوندایی
 • هایما S7 توربو شارژر 1800CC - گیربکس 6 سرعته اتوماتیک هیوندایی
پژو 2008
 • پژو 2008 - موتور EP6
محصولات مرتبط

کاملترین کتاب نقشه سیستم انژکتوری تمامی محصولات سایپا

مولتی پراب + کتاب کامل نقشه های انژکتوری ایران خودرو و سایپا + دوره آموزش مجازی نقشه خوانی، امکان خرید به شکل اقساط و بدون بهره 1.700.000 نقد مابقی چک دو تا سه ماه بدون سود

خرید به شکل اقساطی و بدون سود

خواندن نقشه های برق و الکترونیک خودرو را بصورت اصولی و علمی بیاموزید

مبسوط ترین دوره آموزشی معرفی، آموزش و عیب یابی سیستم مالتی پلکس ایرانی

آموزش حرفه ای ریمپ و تیونینگ ایسیو خودرو با پروگرامر TNM7000

همراه با پشتیبانی و آموزش کامل به شکل رایگان و دریافت دیتاهی کاربردی و آموزشی و به روز

خرید به شکل اقساط بدون سود و بهره همراه با پشتیبانی و آموزش رایگان

آموزش برنامه ریزی مجدد کامپیوتر خودرو با وینولز را برای بهینه سازی، تقویت و اصلاح خطاها

آموزش تعمیرات و عیب یابی و شارژ سیستم تهویه و کولر خودرو

امکان خرید اقساطی بدون سود و بهره و در اقساط بلند مدت همراه با آموزش رایگان و پشتیبانی رایگان

عیب یاب، تعریف کلید، دانلود، تبدیل، ریمپ، تیونینگ، افزایش شتاب، کاهش مصرف، اصلاح کیلومتر، کدخوان، تست باتری و دینام، داینو خیابانی

پوشش کامل محصولات ایران خودرو، همراه با پشتیبانی و آموزش رایگان