صفحه اول فروشگاه

کتب نقشه سیستم انژکتوری تمامی محصولات ایران خودرو و سایپا (۲ جلد)

ایران خودرو سایپا کتاب نقشه ایران خودرو کتاب نقشه سایپا

کتاب نقشه های ایران خودرو + کتاب نقشه های سایپا + هدیه دوره آموزش مجازی نقشه خوانی خودرو

موجود

قیمت : 1,400,000 تومان + 140,000 تومان مالیات ارزش افزوده = 1,540,000 تومان

ضمیمه ها و فایل های تکمیلی :
* لینک ضمیمه ها تنها برای کاربرانی که محصول را خریداری کرده اند در دسترس است.
- نقشه سیستم انژکتوری پژو پارس PTP BASE ایسیو عظام SB16 موتور XUP.pdf
- نقشه سیستم انژکتوری دنا پلاس اکوماکس تک نود ایسیو AECS موتور EF7 پلاس با CVVT دوبل.pdf
- نقشه سیستم انژکتوری سورن پلاس مالتی پلکس اکوماکس تک نود کروز ایسیو زیمنس بایفیول موتور EF7.pdf
- نقشه سیستم انژکتوری سهند مالتی پلکس تک نود کروز ایسیو EZUموتور M15.pdf
- نقشه سیستم انژکتوری کوئیک پلاس و ساینا تک نود کروز ایسیو KESENS موتور M15 با سیستم CVVT.pdf

هر دو کتاب نقشه های انژکتوری ایران خودرو و سایپا به همراه هدیه پکیج آموزش مجازی نقشه خوانی


معرفی کتاب نقشه سیستم انژکتوری تمامی محصولات ایران خودرو


معرفی کتاب نقشه سیستم انژکتوری تمامی محصولات سایپا


سرفصل های کلی

* محتویات داخل کتاب با جزییات بیشتر هستند.

ایران خودرو

پژو 206
 • پژو 206 - غیرمالتی پلکس فرانسه - ایسیو ساژم S2000 - موتور TU3 - دریچه گاز سیمی - تیپ 1
 • پژو 206 - فول ماکس فرانسه - ایسیو ساژم S2000 - موتور TU3 - دریچه گاز سیمی - تیپ 2
 • پژو 206 - فول ماکس فرانسه - ایسیو والئو S2000 - موتور TU3 - دریچه گاز سیمی - تیپ 3
 • پژو 206 - فول ماکس فرانسه - ایسیو والئو J34 - تک سوز - موتور TU3 - دریچه گاز برقی
 • پژو 206 - فول ماکس فرانسه - ایسیو والئو J35 - دوگانه سوز - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
 • پژو 206 - فول ماکس فرانسه - ایسیو بوش ME 7.4.4 - موتور TU5 -
 • پژو 206 - فول ماکس فرانسه - ایسیو بوش ME 7.4.5 - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
 • پژو 206 - ماکس فاز صفر- ایسیو زیمنس کروز- موتور TU5 - دریچه گاز سیمی- تک سنسور اکسیژن
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو زیمنس کروز - موتور TU3 - دریچه گاز سیمی - تک سنسور اکسیژن
 • پژو 206 - اکوماکس سازه پویش- ایسیو MAW غرب استیل- دریچه گاز برقی - موتور TU3
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو EASY U - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
 • پژو 206 - اکوماکس کروز- ایسیو MAW غرب استیل - دریچه گاز برقی - موتور TU5
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو زیمنس کروز - موتور TU5 - دریچه گاز سیمی - دو سنسور اکسیژن
 • پژو 206 - اکوماکس سازه پویش - ایسیو SSAT - دریچه گاز سیمی - موتور TU5
 • پژو 206 - اکوماکس سازه پویش - ایسیو بوش ME17 - دریچه گاز برقی - موتور TU5
 • پژو 206 - اکوماکس سازه پویش - ایسیو MAW غرب استیل - دریچه گاز برقی - موتور TU3
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو MAW غرب استیل - دریچه گاز برقی - موتور TU5
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو EASY U - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو EZU - موتور TU3 - دریچه گاز برقی
 • پژو 206 - اکوماکس کروز - ایسیو EZU - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
پژو 207
 • پژو 207 - اکوماکس سازه پویش - ایسیو KESENS - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
 • پژو 207 - اکوماکس کروز - ایسیو EASY U - دریچه گاز برقی - موتور TU5
 • پژو 207 - اکوماکس سازه پویش - ایسیو بوش ME17 - دریچه گاز برقی - موتور TU5
 • پژو 207 - اکوماکس کروز - ایسیو EZU - موتور TU5 - دریچه گاز برقی
 • پژو 207 - اکوماکس زیمنس کروز - ایسیو زیمنس - موتور TU5 - دریچه گاز سیمی
 • پژو 207 - اکوماکس کروز - ایسیو EZU - موتور TU5P
رانا
 • رانا - اکوماکس فاز یک - ایسیو زیمنس کروز - تک سنسور اکسیژن - موتور TU5
 • رانا LX - اکوماکس - ایسیو EASY U - دریچه گاز برقی - دو سنسور اکسیژن - موتور TU5
 • رانا - اکوماکس سازه پویش - ایسیو بوش ME17 - دو سنسور اکسیژن - موتور TU5
 • رانا - اکوماکس سازه پویش - ایسیو SSAT - دریچه گاز سیمی - موتور TU5
 • رانا - اکوماکس کروز - ایسیو کروز - دو سنسور اکسیژن - دریچه گاز سیمی - موتور TU5
 • رانا پلاس - اکوماکس تک نود کروز - ایسیو EZU - موتور TU5P با CVVT - گیربکس دستی 6 دنده
 • رانا پلاس - مالتی پلکس تک نود کروز - ایسیو EZU - موتور TU5
 • رانا پلاس - اکوماکس تک نود کروز - ایسیو EZU - موتور TU5P - گیربکس MT6
پژو 405
 • پژو 405 - ایسیو زیمنس و کروز بنزینی - یورو 2 و 4 - تک سنسور اکسیژن - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو VALEO S2000 بنزینی - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو SSAT بنزینی - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو بوش M7.4.4 - دریچه گاز سیمی- با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - دوگانه سوز - ایسیو بنزین VALEO S2000 - ایسیو گاز SAX 500 - بدون ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو SLX 405 - ایسیو بوش ME7.4.4 - موتور TU5 - دریچه گاز برقی - ABS MANDO
 • پژو SLX 405 - ایسیو بوش ME7.4.4 - موتور TU5 - دریچه گاز برقی - ABS BOSCH
 • پژو SLX 405 - پارس LX - ایسیو کروز - موتور TU5 - دریچه گاز سیمی - تک سنسور اکسیژن - یورو 2 و 4 - با ایموبلایزر
 • پژو 405 و پارس - دوگانه سوز - ایسیو SSAT بایفیول - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 و پارس - ایسیو کروز بنزینی - دریچه گاز سیمی - یورو 4 - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - رله دوبل بهینه - موتور XU7
 • پژو 405 و پارس - ایسیو کروز بایفیول - با شبکه CAN - رله دوبل بهینه - موتور XU7
 • پژو 405 و پارس - ایسیو SSAT بنزینی - یورو 4 - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - موتور XU7
 • پژو SLX 405 - ایسیو بوش ME17 - موتور TU5
 • پژو 405 و پارس - ایسیو SSAT بایفیول - دو سنسور اکسیژن - بدون سنسور کیلومتر - موتور XU7
 • پژو 405 و پارس و سمند - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بنزینی - ایسیو زیمنس گاز - بدون ایموبلایزر - با شبکه CAN - موتور XU7
 • پژو 405 - دوگانه سوز - ایسیو S2000 بنزین - ایسیو OMVL گاز - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو ساژم SL96 - حالت سوئیچ بسته - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو ساژم SL96 - حالت موتور روشن - موتور XU7
 • پژو 405 و پارس - دوگانه سوز - ایسیو S2000 بنزینی - ایسیو لندی رنزو LC02 گاز - موتور XU7
 • پژو SLX 405 و پارس - ایسیو بوش ME7.4.4 - موتور TU5 - دو سنسور اکسیژن - ABS MANDO - پدال گاز 6 سیم
 • پژو 405 و پارس و سمند - ایسیو کروز بایفیول - دو سنسور اکسیژن - بدون سنسور کیلومتر - با شبکه - CAN موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو VALEO S2000 SLC FC5 - بدون ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو ساژم 10LC-S2000 - بدون ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو 405 - ایسیو بوش M7.4.4 - دریچه گاز سیمی - بدون ایمو بلایزر - موتور XU7
پژو پارس
 • پژو پارس - ایسیو زیمنس بنزینی - یورو 2 و 4 - تک سنسور اکسیژن - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو پارس - ایسیو VALEO S2000 - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو پارس - ایسیو بوش M7.4.4 - دریچه گاز سیمی - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو پارس - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو پارس LX - ایسیو بوش ME7.4.4 - موتور TU5 - دریچه گاز برقی - پدال گاز 4 سیم - تک سنسور اکسیژن ABS MANDO
 • پژو پارس LX و SLX 405 - ایسیو زیمنس - موتور TU5 - دریچه گاز سیمی - تک سنسور اکسیژن - با ایموبلایزر - یورو 2 و 4
 • پژو پارس LX - ایسیو بوش ME7.4.4 - موتور TU5 - دریچه گاز برقی - پدال گاز 6 سیم - با ایموبلایزر - یورو 4 - دو سنسور اکسیژن
 • پژو پارس - ایسیو بوش ME7.4.4 - گیربکس اتوماتیک AL4 - موتور TU5
 • پژو پارس و 405 - دوگانه سوز - ایسیو SSAT بایفیول - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو پارس ELX - ایسیو کروز - موتور XUM - با سخنگو - ایموبلایزر CIM - با شبکه CAN - دو سنسور اکسیژن
 • پژو پارس و 405 - ایسیو کروز - با شبکه CAN - رله دوبل بهینه - یورو 4 - دو سنسور اکسیژن - موتور XU7
 • پژو پارس و 405 - دوگانه سوز - ایسیو کروز بایفیول - رله دوبل بهینه - موتور XU7
 • پژو پارس و 405 - ایسیو SSAT - یورو 4 - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - موتور XU7
 • پژو پارس - سیستم برق CEC - ایسیو SSAT - تک سنسور اکسیژن - موتور XU7
 • پژو پارس - دوگانه سوز - ایسیو بایفیول VALEO VB44 - دو سنسور اکسیژن- یورو 4 - موتور XU7
 • پژو پارس - سیستم برق CEC - ایسیو بوش ME17 - موتور TU5 - دو سنسور اکسیژن
 • پژو پارس - سیستم برق CEC - ایسیو بوش ME7.4.4 - گیربکس اتوماتیک AL4 - موتور TU5
 • پژو پارس و 405 - دوگانه سوز - ایسیو SSAT بایفیول - دو سنسور اکسیژن - بدون سنسور کیلومتر - موتور XU7
 • پژو پارس و 405 - دوگانه سوز - ایسیو بنزینی SLC S2000 - ایسیو گاز لندی رنزو LC02 - موتور XU7
 • پژو پارس - اکوماکس کروز - ایسیو کروز - موتور TU5 - دریچه گاز سیمی - دو سنسور اکسیژن - بدون سنسور کیلومتر
 • پژو پارس - اکوماکس کروز - ایسیو کروز - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - بدون سنسور کیلومتر - موتور TU5
 • پژو پارس و SLX 405 - ایسیو بوش ME7.4.4 - موتور TU5 - دو سنسور اکسیژن - دریچه گاز برقی - پدال گاز 6 سیم - ABS MANDO - با سنسور کیلومتر
 • پژو پارس و 405 و سمند - دوگانه سوز - ایسیو کروز بایفیول - دو سنسور اکسیژن - بدون سنسور کیلومتر - موتور XU7
 • پژو پارس ELX - موتور زانتیا - ایسیو بوش MP7.3 - دو سنسور اکسیژن - با پمپ هوای ثانویه
 • پژو پارس و 405 - ایسیو بوش ME7.4.4 - گیربکس اتوماتیک AL4 - موتور TU5 - دریچه گاز برقی - پدال گاز 4 سیم - تک سنسور اکسیژن - با سنسور کیلومتر
 • پژو پارس و 405 - گیربکس اتوماتیک AL4 - ایسیو گیربکس زیمنس - موتور TU5
 • پژو پارس - ایسیو AECS - موتور XUP
 • پژو پارس - اکوماکس تک نود کروز - موتور XUP
 • پژو پارس - ایسیو بوش M7.4.4 - دریچه گاز سیمی - بدون ایموبلایزر - موتور XU7
 • پژو پارس - اکوماکس کروز- ایسیو EZU - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - بدون سنسور کیلومتر - موتور TU5
 • پژو پارس - اکوماکس کروز- ایسیو EASY U - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - بدون سنسور کیلومتر - موتور TU5
 • پژو پارس - سیستم برق CEC - ایسیو بوش ME17 - موتور TU5 - دو سنسور اکسیژن - با گیربکس اتوماتیک
 • پژو پارس - سیستم برق CEC - ایسیو SSAT - تک سنسور اکسیژن - موتور TU5
 • پژو پارس - سیستم برق CEC - ایسیو بوش ME17 - موتور TU5 - دو سنسور اکسیژن
 • پژو پارس سیستم برق معمولی - ایسیو غرب استیل MAW - موتور EURO5 - TU5
 • پژو پارس - CEC - ایسیو SSAT - موتور TU5
روآ
 • روآ سال - ایسیو زیمنس بنزینی - با ایموبلایزر - موتور OHV
 • روا و RD و وانت باردو و پژو 405 - دوگانه سوز - ایسیو S2000 بنزینی - ایسیو گاز لندی رنزو V05 - موتور OHVG - XU7
 • روآ - دوگانه سوز - ایسیو بنزینی زیمنس - ایسیو گاز لندی رنزو LC01 - بدون ایموبلایزر - موتور OHVG
 • روآ - دوگانه سوز - ایسیو بنزینی زیمنس - ایسیو گاز لندی رنزو V05 - موتور OHV - بدون ایموبلایزر
 • روآ و RD - دوگانه سوز - ایسیو بنزینی زیمنس - ایسیو گاز OMVL KIA500 - بدون ایموبلایزر - موتور OHVG
 • روآ سال - دوگانه سوز - ایسیو بنزینی زیمنس - ایسیو گاز زیمنس - موتور OHVG
 • روآ سال - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - موتور OHVG
 • روآ سال - دوگانه سوز - ایسیو بنزین S2000 - ایسیو گاز OMVL RAF04
وانت
 • وانت - دوگانه سوز - ایسیو بنزین S2000 - ایسیو گاز OMVL RAF04 - موتور OHVG
 • وانت آریسان - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - با ایموبلایزر - با شبکه CAN - موتور OHVG
 • پیکان وانت - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بنزینی - ایسیو گاز OMVL KIA500 - با ایموبلایزر - موتور OHVG
 • پیکان وانت - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بنزینی - ایسیو گاز لندی رنزو V05 - با ایموبلایزر - یورو 2 - موتور OHVG
 • پیکان وانت - ایسیو زیمنس بنزینی - یورو 2 - با ایموبلایزر - موتور OHV
 • پیکان وانت - ایسیو زیمنس بنزینی - تک سنسور اکسیژن - با ایموبلایزر - یورو 4 - موتور OHV
 • پیکان وانت - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - یورو 4 - تک سنسور اکسیژن - موتور OHV
سمند و سورن
 • سمند LX - ایسیو زیمنس بنزینی - تک سنسور اکسیژن - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • سمند LX - ایسیو VALEO S2000 بنزینی - تک سنسور اکسیژن - با ایموبلایزر - موتور XU7
 • سمند LX - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - با ایموبلایزر - تک سنسور اکسیژن - موتور XU7
 • سمند LX - دوگانه سوز - ایسیو بوش ME7.4.9 - موتور EF7 - سنسور اکسیژن 6 سیم - با ایموبلایزر
 • سمند LX - بدون سیستم مالتی پلکس - ایسیو زیمنس بنزینی - موتور EF7 - تک سنسور اکسیژن
 • سمند LX - ماکس فاز صفر - ایسیو زیمنس بنزینی - تک سنسور اکسیژن - موتور XU7
 • سمند LX - ماکس فاز صفر - ایسیو زیمنس بنزینی - تک سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - موتور XU7
 • سمند LX - ماکس فاز صفر - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بایفیول - موتور EF7 - تک سنسور اکسیژن
 • سمند LX - بدون سیستم مالتی پلکس - ایسیو زیمنس بنزینی - موتور EF7 - یورو 4 - دو سنسور اکسیژن
 • سمند و سمند سورن - اکوماکس کروز - ایسیو زیمنس بنزینی - تک سنسور اکسیژن - با شبکه CAN - موتور EF7
 • سمند - مالتی پلکس SMS - PTP BASE - دوگانه سوز - ایسیو بوش ME7.4.9 بایفیول - موتور EF7 - سنسور اکسیژن 6 سیم
 • سمند - ایسیو SSAT بنزینی - با سنسور کیلومتر - دو سنسور اکسیژن - یورو 4 - موتور XU7
 • سمند - ایسیو SSAT بنزینی - بدون سنسور کیلومتر - دو سنسور اکسیژن - یورو 4 - موتور XU7
 • سمند LX - ایسیو بوش ME7.4.9 بنزینی - موتور EF7 - سنسور اکسیژن 6 سیم - با ایموبلایزر
 • سمند - ایسیو کروز بنزینی - رله دوبل بهینه - با شبکه CAN - دو سنسور اکسیژن - یورو 4 - موتور XU7
 • سمند - دوگانه سوز - ایسیو کروز بایفیول - رله دوبل بهینه - تک سنسور اکسیژن - موتور XU7
 • سمند سورن توربو شارژر - مالتی پلکس SMS - PTP BASE - ایسیو بوش ME7.4.9 بنزینی - سنسور اکسیژن 6 سیم
 • سورن ELX - اکوماکس کروز - ایسیو EASY U - موتور EF7 - دو سنسور اکسیژن
 • سمند LX - بدون سیستم مالتی پلکس - ایسیو بوش ME17 بنزینی - موتور EF7 - دو سنسور اکسیژن
 • سمند - اکوماکس کروز - دوگانه سوز - ایسیو کروز بایفیول - موتور EF7 - دو سنسور اکسیژن- با شبکه CAN
 • سمند و سمند سورن - اکوماکس کروز - ایسیو کروز بنزینی - موتور EF7 - دو سنسور اکسیژن - با شبکه CAN
 • سمند و 405 و پارس - دوگانه سوز - ایسیو کروز بایفیول - دو سنسور اکسیژن - بدون سنسور کیلومتر - با شبکه CAN - موتور XU7
 • سمند - دوگانه سوز - ایسیو زیمنس بنزینی - ایسیو زیمنس گاز - بدون ایموبلایزر - موتور XU7
 • سمند LX - غیرمالتی پلکس - موتور EF7 - ایسیو بوش ME17 -
 • سمند LX - غیرمالتی پلکس - موتور EF7 - ایسیو EASYU -
 • سمند SMS MAX - LX - ایسیو بوش ME17 - بایفیول - موتور EF7
 • سورن و دنا موتور EF7 - ایسیو صقا - اکوماکس تک نود - سازه پویش
 • سورن - اکوماکس کروز - ایسیو EZU - موتور EF7
دنا
 • دنا - مالتی پلکس SMS - PTP BASE - ایسیو بوش ME7.4.9 بنزینی - موتور EF7
 • دنا - اکوماکس کروز - ایسیو بوش ME7.4.9 بنزینی - موتور EF7
 • دنا - مالتی پلکس SMS - CAN BASE - ایسیو بوش ME17
 • دنا - اکوماکس کروز - ایسیو EASY U 2.8 - موتور EF7
 • دنا پلاس - توربو شارژر - مالتی پلکس SMS - PTP BASE - ایسیو بوش ME7.4.9 - سنسور اکسیژن 6 سیم
 • دنا - اکوماکس کروز - ایسیو EZU - موتور EF7
 • دنا - SMS ماکس- ایسیو بوش ME 7.4.9 - موتور EF7
 • دنا - SMS ماکس - ایسیو S2 - موتور EF7
 • دنا اکوماکس تک نود - ایسیو AECS - موتور EF7 - گیربکس دستی - توربوشارژ - با پمپ خلا
 • دنا اکوماکس تک نود - ایسیو AECS - موتور EF7 - گیربکس اتوماتیک - توربوشارژ - با پمپ خلا
 • دنا - SMS ماکس - ایسیو AECS - موتور EF7 - گیربکس اتوماتیک - توربوشارژ - بدون پمپ خلا
تارا
 • تارا - اکوماکس تک نود سازه پویش - ایسیو KESENS - موتور TU5P با CVVT - گیربکس اتوماتیک
 • تارا - اکوماکس تک نود سازه پویش - ایسیو KESENS - موتور TU5P با CVVT - گیربکس دستی
تندر 90
 • تندر 90 - ایسیو زیمنس - دریچه گاز برقی - گیربکس اتوماتیک - موتور K4M-AT
 • تندر 90 - ایسیو زیمنس - دریچه گاز سیمی - گیربکس دستی - موتور K4M-MT
 • تندر 90 - ایسیو زیمنس - دوگانه سوز - ایسیو گاز SAX500
رنو کپچر
 • رنو کپچر
سوزوکی
 • سوزوکی ویتارا - 2000
 • سوزوکی ویتارا - 2400
 • سوزوکی کیزاشی
دانگ فنگ H30 کراس
 • دانگ فنگ H30 کراس - ایسیو بوش ME7.8
 • دانگ فنگ H30 کراس- ایسیو بوش ME7.4.4.1 (در صورتی که شش رقم آخر VIN کمتر از 015982 باشد)
 • دانگ فنگ H30 کراس - ایسیو بوش ME7.4.4.2 (در صورتی که شش رقم آخر VIN بین 015982 و 037670 باشد)
 • دانگ فنگ H30 کراس - ایسیو بوش ME7.4.4.3 (در صورتی که شش رقم آخر VIN بیشتر از 037670 باشد)
هایما
 • هایما S5 توربو شارژر - گیربکس CVT
 • هایما S7 بدون توربو شارژر 2000CC - گیربکس 5 سرعته اتوماتیک هیوندایی
 • هایما S7 توربو شارژر 1800CC - گیربکس 6 سرعته اتوماتیک هیوندایی
پژو 2008
 • پژو 2008 - موتور EP6

سایپا

پراید
 • پراید - ایسیو ساژم S2000 - فاز 1 - بدون ایموبلایزر - فن تک دور - بدون سنسور کیلومتر - بدون سنسور ناک
 • پراید - ایسیو ساژم S2000 - فاز 1 - بدون ایموبلایزر - فن تک دور - با سنسور کیلومتر - بدون سنسور ناک
 • پراید - ایسیو ساژم S2000 - فاز 2 - بدون ایموبلایزر - فن تک دور - با سنسور کیلومتر - با سنسور ناک
 • پراید - ایسیو ولئو S2000 - با فرمان هیدرولیک - فن تک دور - با ایموبلایزر
 • پراید - ایسیو ولئو S2000 - با فرمان هیدرولیک - فن دو دور - با ایموبلایزر
 • پراید - ایسیو زیمنس بنزینی - بدون فرمان هیدرولیک - فن تک دور - بدون ایموبلایزر
 • پراید - ایسیو زیمنس بنزینی - با فرمان هیدرولیک - فن تک دور - بدون ایموبلایزر
 • پراید - ایسیو زیمنس بنزینی - با فرمان هیدرولیک - فن تک دور - با ایموبلایزر
 • پراید - ایسیو زیمنس بنزینی - با فرمان هیدرولیک - فن دو دور - بدون ایموبلایزر
 • پراید - ایسیو زیمنس بنزینی - با فرمان هیدرولیک - فن دو دور - با ایموبلایزر
 • پراید دوگانه - ایسیو بنزین ساژم - ایسیو گاز Prins
 • پراید دوگانه - ایسیو بنزین زیمنس - ایسیو گاز OMVL
 • جدول راهنمای نقشه های ECU های OMVL و Prins
 • پراید X100 دوگانه - ایسیو بوش بایفیول 7.4.11
 • پراید X100 بنزینی - ایسیو بوش بنزینی 7.9.7
 • پراید X100 بنزینی - ایسیو زیمنس بنزینی- مدل های 131,132,141,151
 • پراید X100 دوگانه - ایسیو زیمنس بایفیول - مدل های 131,132,141,151
 • پراید نیمه انژکتوری زیمنس کیا
تیبا
 • تیبا X200 دوگانه - ایسیو زیمنس بایفیول - EURO2
 • تیبا X200 دوگانه - ایسیو زیمنس بایفیول - EURO4
 • تیبا X200 بنزینی - ایسیو زیمنس بنزینی 26
ساینا
 • ساینا X232 با گیربکس دستی - ایسیو EASYU - دریچه گاز برقی
 • ساینا X232 با گیربکس اتوماتیک - ایسیو EASYU - دریچه گاز برقی
 • ساینا X232 دوگانه - ایسیو بایفیول - ایسیو زیمنس - دریچه گاز سیمی
کوئیک
 • کوئیک با گیربکس دستی
 • کوئیک S با گیربکس اتوماتیک
 • کوئیک GX با گیربکس اتوماتیک
شاهین
 • شاهین با گیربکس دستی
 • شاهین با گیربکس اتوماتیک
 • شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک
اطلس
 • اطلس
نیسان زامیاد
 • نیسان زامیاد - بنزینی - ایسیو بوش 37 7.9.7.1
 • نیسان زامیاد NI-NIB - بنزینی - ایسیو زیمنس - EURO2
 • نیسان زامیاد - بنزینی - ایسیو زیمنس - EURO4
 • نیسان زامیاد NI-NIB - بنزینی - ایسیو زیمنس - با دو سنسور اکسیژن
 • نیسان زامیاد NI-NIB - دوگانه - موتور Z24 - ایسیو زیمنس بایفیول
 • نیسان زامیاد - دوگانه - موتور M24Plus - ایسیو عظام
 • نیسان زامیاد - بنزینی - موتور M24Plus - ایسیو عظام
 • نیسان زامیاد - دیزل - ایسیو بوش EURO5 - EDC17C53
 • نیسان زامیاد - دیزل - ایسیو بوش EURO2 - EDC16C39
 • نیسان زامیاد - ایسیو گاز - غرب استیل
 • نیسان زامیاد - ایسیو گاز لوواتو
 • نیسان شوکا - دوگانه
پادرا
 • پادرا بنزینی - ایسیو زیمنس - تک سنسور اکسیژن
 • پادرا بنزینی - ایسیو زیمنس - دو سنسور اکسیژن
 • پادرا پلاس کارون
 • پادرا پلاس بنزینی
ریو
 • ریو
زانیتا
 • زانتیا 1800 - ایسیو بوش MP7.3
 • زانتیا 2000 - ایسیو بوش MP5.2
سیتروئن C
 • سیتروئن C5 - اتوماتیک - با سامانه تهویه محفظه لنگ
 • سیتروئن C5 - اتوماتیک - بدون سامانه تهویه محفظه لنگ
 • سیتروئن C5 - دستی - با سامانه تهویه محفظه لنگ
 • سیتروئن C5 - دستی - بدون سامانه تهویه محفظه لنگ
 • سیتروئن C3 اتومات
 • سیتروئن C3 دستی
برلیانس
 • برلیانس H220 و H230
 • برلیانس H330 و H320 اتوماتیک
 • برلیانس H330 و H320 دستی
 • برلیانس H2L با ایسیو 4RB2
 • برلیانس H2L با ایسیو DK4B -
 • برلیانس V5 - اتوماتیک
زوتی
 • زوتی آریو Z300 و S300
 • زوتی DL5
چانگان
 • چانگان CS35
 • چانگان CS35Plus
 • چانگان EADO
مگان
 • مگان 1600
 • مگان 2000
تندر 90
 • تندر 90 بنزینی
 • تندر 90 با گیربکس اتوماتیک
 • تندر 90 دوگانه - ایسیو بنزین
 • تندر 90 دوگانه - ایسیو گاز SAX500
 • ساندرو
سراتو
 • سراتو 1600
 • سراتو 2000
نیسان
 • پیکاپ
 • رونیز
 • ماکسیما
 • تیانا
 • قشقایی
 • مورانو قدیمی
 • مورانو جدید
رنو P.K
 • PK پی کی