رنگ خودرو

انتشار : 1 ماه پیش
آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش

مقدمه

در این مقاله ، ابتدا مراحل رنگ خودرو در سالن های رنگ کارخانجات تولیـد کننده خودرو بررسی خواهد شد. سپس پس از آشنایی با این مراحل، تعمیرات موضعی رنگ در تعمیرگاهها پس از صدمه دیدن رنگ بررسی خواهد شد.

مراحل کلی یک سالن رنگ از تحویل قطعه خام بدنه به سالن شروع می گردد. هر قطعه در معرض دو پروسه کلی قرار می گیرد که عبارتند از:

 .1آماده سازی

 .2اعمال پوشش رنگ

مرحله آماده سازی شامل دو قسمت کلی عملیات فسفاته نمودن و عملیات اعمال آستر می باشد کـه در شـکل زیر نشان داده شده است :

عملیات فسفات، یک فرایند کاملاً اتوماتیک غوطهوری میباشد؛ در این عملیات، حاملهای بدنه همراه با بدنه های روی آنها، به داخل یک محلول شیمیایی فرو برده میشوند تا اینکه برای نقاشی آماده شوند. بدنه خودروها به وسیله حرکت دادن حاملها، کاملاً از درون محلول عبور میکنند. بعد از مرحله فسفات، مرحله آستر قرار دارد که به وسیله کانویری از مرحله فسفات جدا میشود. در این مرحله نیز بدنه غوطه ور میشود، ولی با این تفاوت که برای افزایش میزان پوشش، از فرایند الکترواستاتیک استفاده میشود. مخزن آستر در خطوط تولید کاملاً اتوماتیک میباشد. بعد از مرحله آستر، کوره خشککن قرار دارد که به ازای هر بدنه خودرو که در داخل آن قرار میگیرد و خشک میشود، نیاز به زمان دارد.

دیگر عملیات سالن رنگ در مرحله آماده سازی عبارتند از:

عملیات سیلر کاری

به دلیل این که بدنه از قطعات منفصل تشکیل شده و ممکن است در بدنه سازی خوب بر روی هم جفت نشده باشند عملیات سیلر کاری بر روی آن ها انجام میشود . بعد از عملیات سیلر کاری سوراخ های کف بدنه توسط کورکن های لاستیکی و چسب کاغذی پوشانده شده و بدنه آماده پاشش  PVCمی شود.

پاشش ماده  PVCدر زیر بدنه

این ماده جهت محافظت از زنگ زدگی و مقاومت بیشتر کف بدنه است که پس از این مرحله بدنه از کوره گذشته تا  PVCپاشیده شده کاملا خشک و بدنه برای مرحله بعد که پاشش آستر است آماده شود.

پاشش رنگ آستر

قبل از پاشش رنگ آستر توسط دستگاه های پاشش )ربات( رنگ هر بدنه به کامپیوتر داده شده تا بدنه رنگ خاص خود را در قسمت آستر بگیرد. بعد از پاک شدن گرد و غبار از روی بدنه توسط باد و تمیز کردن بدنه با دستمال مخصوص پاشش آستر توسط اسپری های دستی به نقاطی که امکان پاشش آن ها به وسیله دستگاه نیست ( نقاطی نظیر زیر در موتور زیر در صندوق و لای درها) انجام می شود .

کوره پخت

جهت پخت رنگ آستر بدنه ها وارد کوره تقریبا طولانی می شوند.

ایستگاه پولیش کاری و رفع ایرادات رنگ آستر

پس از پاشش رنگ آستر و قبل از رنگ رویه کارهایی از جمله صافکاری های کوچک زدن دستمال چسبی و سمباده زنی و ... انجام می گیرد.

در مرحله بعدی بدنه وارد یکی از دو خط رنگ سالید یا متالیک می شود. فرآیند اعمال پوشش نیز شامل دو مرحله کلی اعمال پوشش اولیه یا  BASE COATو اعمال پوشش شفاف یا CLEAR COAT می باشد. 


در ادامه انواع رنگ های موجود در صنعت خودروی کشور و خواص هریک مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

رنگ از مشخصه های نور است و بدون تابش نور رنگ نیز معنا ندارد. برای اینکـه رنـگ را تجربه کنید میبایست موارد ذیل را داشته باشید؛ یک منبع نوری، یک شـیئ کـه بازتـاب نوری داشته باشد، چشم یا دریافت کننده نور. نور سفید مخلوطی از رنگهای قرمز، آبـی، زرد، سبز، نارنجی، بنفش می باشد. سبز دیدن یک رنگ بدین معنی است که فقـط رنـگ سبز بازتاب می شود مادامی که سایر رنگها جذب می شود. رنگ از چهار بخش کلی تشکیل شده است که وجود یا عدم وجود ذرات فلزی در ترکیـب، وابسته به نوع رنگ که در ادامه توضیح داده خواهد شد می باشد. ترکیبات اصلی رنـگ در شکل زیر نشان داده شده است.


رزین ماده ایست که رنگدانه ها را بهـم اتـصال داده و بـه لایـه رنـگ جـلا و قـوام می بخشد. رنگدانه یا پیگمنت پودرهای رنگین قابل انحلال در آب یا حلال هستند که باعث پوشش رنگی می شوند. حلال یا  Solventعاملی اسـت کـه باعـث حـل کردن رزین می شود. تینر مایعی اسـت کـه بـرای رقیـق نمـودن و بدسـت آوردن غلظت مناسب رنگ بکار می رود. ذرات آلومینیوم یا مس و یا دیگر فلزات در کاربردهای رنگ متالیک بکار می روند.


در بازار کشور سه نوع رنگ به صورت کلی موجود می باشند که عبارتند از رنگهای سالید یا ساده که به آنها رنگ  21 نیز گفتـه می شود، رنگهای متالیک یا  54و رنگهای صدف یا پرل. تفاوت این رنگ ها در افزودنیهای بکار رفته در هریک و نوع بازتاب نور تابیده شده توسط این افزودنیها می باشد.

رنگهای سالید یا ساده شامل پیگمنت های پراکنده زیبایی است که کدری یکنواختی را ارائه میکند و در قبال ضخامت نرمالی از آن بازتاب نرمـالی از نور را انعکاس مـی دهـد. رنگهـای متالیـک شـامل پیگمنت هـا و ذرات متالیک است که اشعه های نوری را در زوایای مختلف انعکاس می دهد. رنگهای صدف یا پرل شامل برشهای بـسیار کوچـک از صـفحات عنـصر میکا است که بازتابهای نوری خاصی را خلق میکند که بـسته بـه میـزان نور تابیده شده و جهت نگاه کردن بیننده طیف آن تغییر می کند.تگ ها : دیجیتال خودرو سامانه مقاله رنگ رنگ خودرو رنگ آستر


نظر شما با موفقیت ثبت شد!

نظرات کاربران :

برای ثبت نظر باید به حساب کاربری خود وارد شوید