باتری

انتشار : 5 روز پیش
آخرین بروزرسانی : 5 روز پیش

طرز کار باتری

باتری جریان برق لازم برای بکار انداختن استارت و سیستم جرقه را به هنگام روشن کردن موتور تأمین میکند . باتری یک دستگاه الکترو شیمیایی است که از واکنش شیمیایی برای تولید و ذخیره برق استفاده می کند باتری میتواند مقدار محدودی برق تولید کند هنگامی که مواد شیمیایی موجود در آن به تمامی مصرف شوند باتری خالی می شود. با رساندن برق از آلترناتور خودرو یا دستگاه شارژ باتری میتوان دوباره آن را شارژ کرد وقتی باتری را پر می کنیم . مواد شیمیایی موجود در آن به شرایط اولیه باز می گردد.

مواد شیمیایی موجود در باتری

در برخی از خودروها باتری سرب - اسیدی استفاده می.شود. مواد شیمیایی موجود در این نوع باتری عبارتند از سرب اسفنجی (جامد)، اکسید سرب(خمیری )و اسید سولفوریک (مایع)، این سه ماده توانند با هم واکنش انجام دهند و برق تولید کنند اسید سولفوریک با آب مقطر مخلوط الکترولیت باتری را تشکیل می دهد.


بازده باتری

توانایی باتری در تامین جریان به میزان شارژ بودن باتری ، دما و آهنگ خالی شدن باتری بستگی دارد، یا باتری نیمه خالی یا باتری سرد جریان کمتری تامین می کند .

 

 

موارد ایمنی حین کار با باتری

1-   اسید سولفوریک الکترولیت ،باتری بسیار خورنده .است این اسید لباس را می خورد و آن را سوراخ میکند در صورت تماس اسید سولفوریک با پوست دست و چشمان بلافاصله آنرا با آب بشوئید و شستشو را به مدت ۵ دقیقه ادامه دهید.

2-   وقتی روی باتری یا در اطراف آن کار می کنید انگشتر، ساعت یا دستبند به دست نکنید اگر فلز به طور اتفاقی با باتری اتصال کوتاه ایجاد ،کند جریان بسیار زیادی از آن می گذرد و ممکن است شما را به شدت دچار سوختگی کند.

3-   هنگام جدا کردن اتصالات ،باتری همیشه ابتدا کابل منفی یا اتصال بدنه را جدا کنید در این صورت اگر بر حسب تصادف کابل حامل جریان با بدنه تماس پیدا کند، اتصال کوتاه ایجاد نمی شود (مثبت)

4-   هرگاه باتری به اندازه ای خالی شود که دیگر نتوان با آن موتور را روشن کرد از کار افتاده تلقی میشود. روشن کردن موتور خودرویی که باتری آن از کار افتاده با استفاده از باتری پر خودروی دیگر روشن کردن باتری به باتری نامیده می شود.

5-   هرگز قطبهای مثبت و منفی باتری را به هم وصل نکنید.

 

بازدید چشمی باتری

در هنگام بازدید چشمی باتری در جستجوی آثار نشت آب ،باتری ترک خوردگی در یا بدنه باتری و شل شدن یا افتادن بستهای نگهدارنده باتری باشید نشت آب ،باتری سبب سفیدک زدن سینی باتری و قطعات فلزی اطراف آن می شود.

استفاده از آچار نامناسب برای بستن مهره روی سرباتری موجب ترک خوردن باتری  می شود. در ضمن بیش از اندازه سفت کردن بستهای نگهدارنده باتری ممکن است . ترک خوردن بدنه باتری شود.