سیستم درب موتور فعال

انتشار : 2 هفته پیش
آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش

دَر موتور فعال (Active bonnet)

مهندسان شرکت سیتروئن به منظور کاهش جراحات وارده به عابر در تصادفات از جلو ، سیستم جدیدی را طراحی و بر روی خودروی C6 نصب نموده اند.قطعات اصلی این سیستم ، ECU ، سنسور شتاب برخورد با عابر و سنسور دریافت نیرو می باشد. این سیستم به این صورت عمل می کند که اطلاعات مورد نیاز  ) ECUاز جمله شتاب خودرو ،تغییرات فیبر نوری( سنسور دریافت نیرو و سرعت خودرو)) پس از پردازش و تشخیص اینکه مانع مورد نظر عابر است ، عملگرهائی که در نزدیکی انتهای شیشه جلو زیـر دَر موتـور قرار دارد را در زمان ms 40 فعال کرده و دَر موتور را mm 65 به سمت بالا حرکت می دهند. این فعالیت در نهایت از برخورد سر عابر با متعلقات زیر دَر موتور ممانعت بعمل می آورد .