روشنایی خودرو

انتشار : 4 روز پیش
آخرین بروزرسانی : 4 روز پیش

خودروها ، براي روشنايي لازم در شب، تامين ايمني ، ديد راننده ، آسايش مسافران و  همچنين زيبايي خودرو، از سيستم روشنايي بهره مي برند. در نظر بگيريد اگر شب  هنگام و در حين رانندگي با سرعت زياد در اتوبان ، چراغ هاي جلو خودرو ناگهان خاموش شوند ممكن  است فاجعه ناراحت كننده اي رخ دهد. فنون بسياري به كار گرفته شده است تا در صورت بروز عيب ، به جاي آنكه كليه  چراغها به طور ناگهاني كاملا خاموش شوند، تعدادي از چراغ ها روشن باقي بماند.  در بيشترسيستمهاي سيم كشي جديد هر لامپ فيوز مخصوص به خود دارد كه در صورت خاموش شدن چراغ هاي غير ضروري (مثل چراغ هاي داخل خودرو) چراغ هاي ضروري (مثل چراغ هاي خارج خودرو)  خاموش نشود . چراغهاي خارجي خودرو براي دو هدف  مهم طراحي شده اند :

1.     اين چراغها بايد به راننده امكان دهند كه در تاريكي مسير را ببيند .

2.     خودرو را نيز در تاريكي قابل رويت سازند.

 

چراغهاي خارجي اتومبيل عبارتند از :

-              چراغ جلو كه محوطه جلو خودرو را روشن مي كند.

-              چراغهاي عقب به رنگ قرمز در پشت خودرو قرار دارد .

-              چراغهاي نمره كه پلاك عقب خودرو را روشن مي كند.

-              چراغهاي كوچك جلو

-              چراغهاي راهنما كه تغيير مسيرخودرو را اعلام مي كنند.

-              چراغهاي دنده عقب كه وقتي راننده در دنده عقب حركت مي كند محوطة پشت خودرو  روشن مي شود.

-              فلاشر كه با روشن و خاموش كردن همة چراغهاي راهنما رانندگاني را كه نزديك مي شوند ، از وقوع وضعيتي اضطراري يا خطرناك آگاه مي كند.

 

لامپ های داخل اتومبیل

روشنايي اتومبيل توسط لامپ هايي در انواع و اندازه هاي مختلف تامين مي شود. وقتي جريان برق از يك سيم نازك يا رشتة داخل لامپ عبور مي كند ، رشته گداخته مي شود و نور مرئي منتشر مي كند. لامپ ممكن است داخل سرپيچي قرار گيرد كه بخشي از چراغ را تشكيل مي دهد . بعضي از لامپها دو رشته دارند (مثل لامپ چراغ عقب ) بدين ترتيب مي توان از يك لامپ براي تامين روشنايي در دو مدار و با دو منظور متفاوت استفاده كرد. لامپها و مدارهاي مختلف روشنايي معمولا از جعبه فيوز ، مغزي سوئيچ يا كليد چراغهاي جلو برق می گیرند .لامپ های چراغ جلو

مهمترين چراغها براي ديد راننده ، چراغهاي جلو مي باشند . وقتي اين چراغها روشن مي شوند ، محوطة جلو خودرو را روشن مي كند. جريان برق، رشته تنگستني را گداخته مي كند و نور منتشر مي كند. اين نور به وسيلة بازتابگر خميده به طرف جلو باز تابيده مي شود . سپس نور بازتابيده از عدسي مي گذرد و جاده را در جلو راننده ، روشن  مي كند .


 

در بسياري از خودروها از چراغهاي هالوژنه معروف به چراغهاي گازي استفاده مي شود. نور اين چراغ ها از ديگر چراغها سفيدتر و تابناك تر است. اين گاز مانع سوختن رشته تنگستني مي شود . در خودروهايي كه چراغهاي مركب آئروديناميكي دارند ، چراغها از پلاستيك ساخته مي شوند و لامپ گازي قابل تعويض مي باشد. هنگامي كه راننده از نور پايين استفاده مي كند، يك رشته لامپ روشن می شود و وقتی نور بالا استفاده می شود رشته دیگر لامپ روشن می گردد .

 

چراغ های راهنما

چراغهاي راهنما به راننده امكان مي دهد كه قصد خود را ، به منظور گردش به سمت چپ يا راست اعلام نمايد. چراغهاي راهنما و دنده عقب ، از طريق مغزي سوئيچ به باتري وصل مي باشند . كنترل اين چراغها از كليد چراغ جلو مستقل بوده  و صرفاً زماني كار مي كنند كه سوئيچ در وضعيت روشن باشد . دسته راهنما روي كليد گردان چراغ جلو بوده و با بالا و پايين دادن دسته آن ، راهنما فعال مي شود .