ایمنی

انتشار : 1 ماه پیش
آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش

·      موارد احتیاطی

از قرار دادن اشیاء و یا چسباندن آنها بر روی‌ غربیلک‌ فرمان اجتناب نمایید ، زیرا در صورت فعال شدن سیستم‌ کیسه‌ هوا ممکن‌ است‌ به‌ صورت شما آسیب‌ برساند .

هیچ‌ نوع شیئی‌ را بین‌ خود و کیسه‌ هوا قرار ندهید .

هرگز با قرار دادن دست‌ های‌ خود در وسط‌ غربیلک‌ فرمان رانندگی‌ نکنید .

از قرار دادن ابزار و اشیاء بر روی‌ داشبورد اجتناب نمایید، زیرا ممکن‌ است‌ در اثر فعال شدن کیسه‌ هوا به‌ سرنشین‌ مجاور ، آسیبی‌ برسد و یا در عملکرد سیستم‌ کیسه‌ هوای‌ راننده خللی‌ وارد کند. اطمینان حاصل‌ نمایید که‌ سرنشین‌ جلو پاهای‌ خود را بر روی‌ داشبورد در حین‌ حرکت‌ خودرو نگذاشته‌ باشد.

 مسافر و راننده همیشه‌ سعی‌ نمایند که‌ به‌ حالت‌ عمودی‌ قرار گیرند و از دراز کشیدن و یا تکیه‌ دادن به‌ در ، در حین‌ رانندگی‌ اجتناب نمایید .

 

·      کیسه هوای جانبی جلو

این‌ نوع سیستم‌ در صندلی‌ های‌ جلو جاسازی‌ شده است‌ که‌ هنگام برخوردهای‌ جانبی‌ شدید برای‌ محافظت‌ از ناحیه‌ شکم‌، گردن و سر سرنشینان عمل‌ میکند و تنها سمتی‌ که‌ ضربه‌ جانبی‌ وارد شده فعال می‌ شود . در این‌ نوع خودروها که‌ دارای‌ سیستم‌ کیسه‌ هوای‌ جانبی‌ می‌ باشد هرگز از روکش‌ صندلی‌ نباید استفاده کرد .·       کمربند ایمنی

كمربند ايمني در هنگام وقوع تصادف، سرنشينان و راننده را در سر جاي خود نگه مي دارد و همچنين كمربند ايمني در صورت برخورد يا چپ كردن خودرو ، سرنشينان را در صندلي هاي خود نگه داشته و از خارج شدن و پرت شدن سر نشينان از جاي خود جلوگيري مي كند. كمربندها داراي جمع كن هايي هستند كه حساس به لختي(اينرسي) هستند و در هنگام وقوع تصادف، كمربند را در جاي خود قفل مي كنند. مكانيزم و اجزاي يك كمر بند ايمني در شكل زير آمده است.·       کمربند ایمنی با سیستم پیش کشنده

اين نوع كمربند فقط بر روي خودروهايي كه داراي سيستم كيسه هوا مي باشند نصب مي باشد. وظيفه اين سيستم كشيدن كمربند هاي ايمني جلو به گونه اي است كه مسافر به سمت صندلي كشيده شود و بدين ترتيب موجب افزايش بازده كمربند ايمني گردد هنگامي كه اين سيستم فعال مي شود ، قفل كن ، كمربند را در محل خود ثابت نگه مي دارد . پس از اينكه كمربندها قفل شدند، فقط مقدار كمي حركت در كمربندها وجود خواهد داشت و حركت به جلوي سرنشين را در طي برخوردها ، بسيار محدود مي كند. كمر بند ايمني در هنگام بروز تصادف و يا ترمز ناگهاني و شديد ، سرنشينان را محكم نگهداشته و از پرتاب سرنشين به بيرون خودرو جلوگيري مي كند.

بنا به دلايل فوق است كه بستن كمربند ايمني براي سرنشينان جلو و عقب ضروري است. اين سيستم مي بايست پس از هر بار فعال شدن و يا گذشتن  10سال از عمر مجموعه ايربگ توسط نمايندگي هاي مجاز تعويض گردد .

** اخطار

هنگامي كه سيستم سفت كننده فعال مي شود ، همراه با صداي بلند و پخش يك دود بي خطر مي باشدكه هر دوي آنها به علت تركيدن كارتريج منفجر شونده مخصوص مي باشد .

 

·       نکاتی در مورد بستن کمربند ایمنی

قلاب و زبانه قفلي كمربند را گرفته و از روي بدن خود عبور دهيد. اطمينان حاصل كنيد كه كمر بند گره و يا پيچ نخورده باشد. زبانه قفل را داخل قلاب فشار داده و آن را محكم كنيد .پس از بستن يكبار آن را بكشيد تا مطمئن شويد كه به درستي در محل خود قرار گرفته باشد. قسمتي از كمربند كه بر روي شكم بسته مي شود ، بايستي در پايين ترين محل خود و به بهترين نحو ، محكم بسته شود. تمامي تنظيمات مربوط به كمربند ايمني را هنگامي كه خودرو متوقف مي باشد انجام دهيد. مراقب باشيد كه كمربند ايمني بر روي اجسام سخت و شكستني موجود در جيب شما قرار نگيرد. از بكار بردن يك كمر بند ايمني براي بيش از يك نفر اجتناب نماييد. از نشاندن كودك بر روي پاهاي خود در هنگام رانندگي ، اجتناب نماييد.